لینک های دسترسی

خانم رايس ميگويد گزارش ملل متحد ضرورت به يک پاسخ محکم ، از طرف جامعۀ بين الملي را دارد


پس از اينکه ملل متحد گزارشي را مبني بر دست داشتن مقامات سوريه در قتل رفيق حريري ، صدر اعظم سابق لبنان به نشر رسانيد ، کانداليزا رايس ، وزير امور خارجۀ ايالات متحده و جک سترا ، وزير امور خارجۀ برتانيه ، خواهان يک موقف شديد عليه سوريه شده اند. خانم رايس ميگويد گزارش ملل متحد ضرورت به يک پاسخ محکم ، از طرف جامعۀ بين الملي را دارد. سترا طي صحبتش با بي بي سي گفته است شواهدي دست داشته نشان ميدهد که مقامات ارشد سوريه ، درين رابطه بيانات غلطي را به ملل متحد ارائه داشته اند. اين گزارش همچنان علاوه ميکند که همکاري هاي سوريه درين تحقيقات محدود بوده است. ولي مقامات سوريه گزارش ملل متحد را بي اعتبار خوانده اند. در عين حال ، وليد جمبلات ، يک تن از سياست مداران عمدۀ ضد حکومت سوريه و رهبر حزب دروز از تقاضائي سعد ، پسر حريري ، مبني بر کشانيدن مسولين بم گزاري ماه فبروي به محکمۀ بين المللي ، طرفدراي کرده است.

XS
SM
MD
LG