لینک های دسترسی

اظهارات  رئيس جامعه عرب درمورد کرد ها ي عراق


رئيس جامعه عرب حين بازديد از منطقه خود مختار کرد ها در عراق ، بر ارتباطات جهان عرب با کرد هاي عراقي تاکيد کرده است . امر موسي ، رئيس جامعه عرب ، بروز يکشنبه در پارلمان کردها بيانيه اي را ايراد کرد و به اعضاي قانون گذار کردي گفت که کرد ها يک بخش با اهميت عراق و تمامي شرق ميانه ميباشند. امر موسي در نخستين بازديد اش از عراق ، از هنگام سقوط صدام حسين در سال ۲۰۰۳ وارد آنکشور شده است. او تدوير يک کانفرانس را جهت کمک به مساعي بين جوامع سني و شيعيه و کردي ، پيشنهاد کرده است . در عين زمان شورشيان بروز يکشنبه طي حملات شان در سرا سر عراق ، حد اقل يازده نفر را بقتل رسانيدند. و در اثر انفجار يک بم تعبيه شده در کنار جاده در شهر تيکريت ، يک صاحب منصب پليس و چهار کودک بقتل رسديدند. و قواي نظامي ايالات متحده ميگويد عساکر شان ، طي يک حمله بر موسل و رمادي ، دو عضو مظنون القاعده را کشته و ۲۲ تن ديگر شانرا بازداشت کرده اند .

XS
SM
MD
LG