لینک های دسترسی

فرود آمدن اضطراري يک هيلي کوپتر امريکائي در افغانستان باعث جراحت چهار نفر گرديد


يک هيلي کوپتر نظامي ايالات متحده بروز شنبه در يک منطقه کوهستاني افغانستان بطور اضطراري بزمين فرود آمد و چهار تن از راکبين خودرا که عساکر قواي خاص امريکا بودند زخمي ساخت . قواي نظامي ايالات متحده امروزدوشنبه اعلام کرد که هيلي کوپتر « يواچ ۶۰ بلک هاک» در جريان عمليات محاربوي در ولايت متشنج ارزگان بطوراضطراري بزمين فرود آمد . در يک بيانيه اي نظامي که بعداً پخش گرديد گفته شده که سه تن از عساکرزخمي ايالات متحده رسيدگي گرديد و اما نفر چهار مي در يک کمپ نزديک به محل حادثه در وضع ثابت قراردارد . در بيانيه گفته شده دليل اين واقعه تحت تحقيق قرار گرفته وهيليکوپتر جهت ترميم بيک ميدان هوائي در نزديکي محل واقعه برده شده است .

XS
SM
MD
LG