لینک های دسترسی

اولين قاچاقبرعمده  افغانستان در ايالات متحده محاکمه ميشود


يکي از رهبران متهم به قاچاق مواد مخدر ، اولين متهم افغان است که براي محاکمه به ايالات متحده تسليم داده شده است بازمحمد بروز دوشنبه در محکمه ايالات متحد در شهر نيويارک حاضر شد و در انجا خود را بيگناه خواند. باز محمد در ماه جنوري در افغانستان دستگير شد و هفته گذشته به ايالات متحده رسيد مدعي العمومان ايالات متحده ميگويند که حلقه قاچاق مواد مخدر باز محمد از جانب حکمرانان سابق طالبان محافظت ميشد و در بدل ان براي طالبان و موسسات افراطي اسلامي کمک مالي مينمود اين اتهام ادعاميکند که باز محمد به همکاران خود در افغانستان گفته بود که فروش هيروئين در امريکا ، خود يک جهاد است ، زيرا انها از فروش مواد مخدر ، پول امريکاييان را ميگيرند و دربدل ان انها را ميکشند

XS
SM
MD
LG