لینک های دسترسی

اسرائيل از ماه سپتمبربه اين طرف   اولين حمله هوائي خود را عليه اهداف فلسطينيان


اسرائيل اولين حمله راکت را از طريق هوا بر عماراتي در غزه امروز سه شنبه در انتقام به حملات راکت هاي فلسطينيان ، براه انداخت مامورين اسرائيلي ميگويند که دو عمارتيکه در اثراين حملات ويران گرديد به گروههاي تندرو لواي الاقصي و جهاد اسلامي ارتباط داشت اين اولين حملات هوائي اسرائيلي از ماه سپتبمر به اين طرف ميباشد. مامورين فلسطيني ميگويند که يک زن و دو دختر زخمي شده اند جهاد اسلامي ، بيش از بيست راکت را از زماني شليک کرد که عساکر اسرائيلي يکي از قوماندانهاي عاليرتبه آنهارا بقتل رسانيدند . اسرائيل ميگويد که لواي سعدي در عقب اين حملات بوده که از ماه فبروري به اين طرف ده اسرائيلي را کشته است عبدالله عبدالله ، آمر عمومي امور خارجه اداره فلسطنيان ميگويد که تندروان کشتار لواي سعدي را يک بهانه براي حمله قرار دادند که اسرائيل نبايد با عجله در صدد مقابله ميبرامد

XS
SM
MD
LG