لینک های دسترسی

ملل متحد سو  رفتار عساکر ايالات متحده درافغانستان را محکوم نمود


ملل متحد اتهام سوررفتار عساکر ايالات متحده را در افغانستان محکوم کرده و آنرا « کاملاً غير قابل قبول» خوانده است . ادريان ايدواردز، سخنگوي ملل متحد در پاسخ به سوالي در مورد سوازنيدن اجساد طالبان ذريعه عساکر ايالات متحده در افغانستان براي ترسانيدن ساير جنگجويان طالب، گفت چنين بدرفتاري ها يک اهانت به کار و مساعي جامعه بين المللي در افغانستان است . موسسه ملل متحد يک بيانيه مشابه را در ماه مي در خلال ادعا ها مبني بر بدرفتاري با زندنانيان افغان توسط قواي ايالات متحده صادر کرد . حامد کرزي رئيس جمهورافغانسنان نيز حادثه ا تهام آورده شدۀ سوزاندن اجساد دو طالب را محکوم کرده و تحقيقات درمورد را امر داده است . دانلدرمسفلد وزير دفاع ايالات متحده گفته است اعمال اتهام آورده شده نمايانگر رفتار وبرخورد کاملا مثبت عساکرايالات متحده نيست . اوعلاوه کرده است خواستار آن است تا قواي نظامي امريکا در افغانستن تحقيقات خود شانرا درزمينه تسريع بخشند .

XS
SM
MD
LG