لینک های دسترسی

تعين « بن برنانکه»  برياست  فيدرل ريزر و يا بانک مرکزي ايالات متحده


رئيس جمهوربش بن برنانکه را برياست فيدرل ريزرو يا بانک مرکزي ايالات متحده تعين کرده است . در حال حاضر برنانکه رهبري شوراي مشاورين اقتصادي رئيس جمهور را به عهده دارد . او در گذشته در بورد گورنر هاي فيدرل ريزرو يا بانک مرکزي ايالات متحده کار کرده و همچنان رئيس جديد در پوهنتون پرنس تاون به صفت استاد مظامين اقتصادي تدريس کرده است . رئيس جديد بانک مرکزي ايالات متحده جاي الن گرين سپان را خواهد گرفت که اقتصاد کشوررا طي ۱۸ سال اخيررهبري کرده و قرار است در ختم ماه جنوري بازنشسته گردد.

XS
SM
MD
LG