لینک های دسترسی

هند ميگويد يک  هيات عاليرتبه را جهت بحث  ومذاکره برطرق همکاري  در تهيه  مواد ادمدادي عاجل    به قربيانيان  زلزله  ماه جاري اکتوبربه پاکسنتان مي  فرستد


مامورين هندي قبل از خاتم ماه جاري به پاکسنتان خواهند رفت وبا جانب پاکستاني درمورد پيشنهاداتي که دو حکومت براي تسريع همکاري بين شان ازدوطرف خط کنترول کرده اند مذاکره خواهند کرد . وزارت خارجه هند ميگويد هند و پاکستان هردو پيشنهادات خاصي در مورد چگونگي باز کردن خط ک سرحدي برروي قربانيان زلزله کرده اند . و هيات هندي بر اين پيشنهادات مذاکره خواهند کرد . امروزدوشنبه حامد کرزي رئيس جمهور افغانسنان با ۵ تتن مواد طبي ويک هيات طبي ۳ه عصوي اسلاام آباد مواصلت کرد . کرکزي طي اقامت ک روزه اش مذاکراتي را با جنرال پرويز مشرف و شوکت عزيز صدراعظم پاکستان انجام داد .

XS
SM
MD
LG