لینک های دسترسی

تهديد حملات  با بم  در بنگله ديش


مامورين بنگله ديشي ميگويند تندروان اسلامي ، که مسئول موج حملات با بم در سرتاسر کشور خوانده شده اند ، تهديد کرده اند که برساحات حکومتي حملات بيشتري راتا دو هفته ديگر انجام خواهند داد . پليس در ناحيه شمالشرقي « سيلهييت » ميگويد اين تهديدات را در نامه اي که گفته مي شود از جانب جماعه المجاهدين بوده و مسئول موجي از حملات دردو ماه اخير خوانده شده ، گرفته است . به تاريخ ۱۷ آگست سال جاري حدود ۴۰۰ بم تقريباً همزمان در سرتاسر بنگله ديش منفجر شد و دوتنرا هلاک و ۱۰۰ تن ديگررا زخمي ساخت . پليس ميگويد اوراق تبلغاتي يافت شده در محل بم گذاري ها حامل پيامي از جماعه المجاهدين براي تاسيس حکومت اسلامي در بنگله ديش بود . در ماه جاري دو تن ديگر هنگامي کشته شدند که تندروان در سه ناحيه در داکه ۵ بم را به عمارات محاکم پرتاب کردند .

XS
SM
MD
LG