لینک های دسترسی

رئيس جمهور ايران محو اسرائيل را در خواست نمود


رئيس جمهور بنياد گراي ا يران محو اسرائيل را تقاضا کرد و از کشور هاي مسلمان که دولت يهودي اسرائيل را برسيمت بشناسند هشدار داد که براي هميشه بي آبرو خواهند شد. محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران هنگام صحبت در کنفرانسي درتهران تحت عنوان (جهان بدون صيهونيزم) امروز چهارشنبه به هزاران محصل ايراني گفت کشور ها و رهبراني که اسرائيل را برسيمت بشناسند با خشم وغضب جامعۀ اسلامي مواجه خواهند شد. وي در حاليکه گفتار آيت الله رواح الله خميني را تکرار ميکرد گفت اسرائيل بايد از نقشۀ جهان محو شود. وي همچنان خروج اخير اسرائيل از باريکۀ غزه را يک فريب خوانده گفت هدف آن وادار ساختن کشور هاي اسلامي براي برسيمت شناختن اسرائيل بود. از جانب بيت المقدس کدام واکنش فوري در بارۀ تبصره هاي رئيس جمهور ايران صورت نگرفته اماسکات مک للن نطاق قصر سفيد گفت اين بيانات بر نگراني هاي ادارۀ بش در بارۀ نيات ذروي ايران روشني مياندازد. چند کشور غربي از اين خوف دارند که ايران بطور مخفي براي توليد اسلحۀ ذروي تلاش دارد اتهامي که ايران آنرا تکذيب ميکند.

XS
SM
MD
LG