لینک های دسترسی

فعاليت هاي پاکاري طوفان بحري ولما آغاز شده است


مردم در مناطقي که در اثر طوفان بحري ولما صدمه ديده به پاک کاري، ارزيابي خسارت و دستيابي مواد مورد َضرورت در تلاش هستند. باشندگان ايالت جنوبي فلوريداي امريکا در حاليکه کارمندان وقايع عاجل يخ ، غذاو آب نوشيدني توزيع ميکردند،ساعات طولاني را در صف هاي تانک تيل ويا نقاط توزيع مواد ، صرف کردند. اداره خدمات عاجل فدرال روزسه شنبه کمک وقايع مصيبتبار را براي ايالت فلوريدا تصويب کرد تا خسارات ناشي از آن طوفان ترميم شود. حد اقل شش نفر در اثر طوفان بحري ولما که روز دوشنبه بان ايالت حمله ور شد، کشته شده اند. در کيوبا از تلفات گزارشي نشده اما مامورين مي گويند آب شوري را که سيلاب به اراضي آن کشور سرازير نموده شايد غله جات و همچنان بسياري از عمارات تاريخي هاوانا را صدمه بزند.

XS
SM
MD
LG