لینک های دسترسی

روسيه بعضي از اسناد قضيۀ نفت بمقابل غذا را تقلبي ميخواند


روسيه ميگويد بعضي ازاسنادي را که در تحقيقات ملل متحد روي پروگرام نفت بمقابل غذا ارائه شده تقلبي است. سرگي لڤروف وزير خارجۀ روسيه ميگويد روسيه بايد گزارش ڤولکر را بدقت مطالعه کند زيرا در بعضي از اسناد امضاهاي مامورين روسيه غلط است. تحقيق کنندگان پروگرام نفت بمقابل غذا گفتند ۲۲۰۰ شرکت از ۶۶ کشور براي حکومت صدام حسين بطور غير قانوني پول پرداخت کرده است. گزارش کميسيون حاکيست که تقريباً مناصفۀ شرکت ها در پروگرام نفت بمقابل غذا مجموعاً يک مليارد و ۸۰۰مليون دالر پرداخته اند. گزارش از شرکت هايي چون دايملر کرايسلر و شعبات زيمنس و همچنان سياستمداران در فرانسه، برتانيه و ايتاليا نام برده است. بموجب اين پلان که از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ ادامه داشت، عراق اجازه يافته بود تا بمنظور خريداري مايحتاج بشري در جريان تعزيرات ملل متحد، مواد نفتي را بفروش برساند. پال ڤولکر، رئيس سابق بانک مرکزي ايالات متحده که رياست تحقيقات را بعهده داشت گفت ادارۀ درست ملل متحد شايد اين فساد را کاهش ميداد.

XS
SM
MD
LG