لینک های دسترسی

تعداد تلفات ناشي از انفجارات در دهلي جديد از ۵۰ تجاوز کرد


تعداد تلفات يک سلسله انفجارات قوي در دهلي جديد به بيش از ۵۰ نفر بلند رفته و مقامات هندي ميگويند انتظار دارند اين رقم بلندتر برود. من موهن سنگه، صدراعظم گفت انفجارات امروزي او را تکان داده و تلويحاً گفت که کار دهشت افگنان بوده است. او نگفت که بنظرش چه کسي مسؤل حملات بوده ولي از مردم تقاضا کرد تا آرام باشند و گفت هند در جنگ عليۀ دهشت افگني پيروز خواهد شد. سونيا گاندهي، رئيس حزب حاکمۀ کانگرس قتل مردم بيگناه را منحيث يک عمل دهشت افگني محکوم کرد. مامورين ميگويند انفجارات در فاصلۀ چند دقيقه از هم رخ داد و نشان ميدهد که حملات هم آهنگ بوده است. انفجار اول در منطقۀ پهارگنج که مملو از مردمي بود که براي جشن ديوالي خريداري ميکردند، رخ داد. دو حملۀ ديگر در بازارهاي مزدحم و يک انفجار در يک بس رخ داد.

XS
SM
MD
LG