لینک های دسترسی

بازسازئ مناطق تخريب شده از اثر زلزلۀ شديد در پاکستان


پاکستان اعلام کرده است ، در مساعئ براي بازسازئ مناطق تخريب شده از اثر زلزلۀ شديد هشتم اکتوبر ، ماه آينده يک کنفرانس بين المللي را جهت جمع آورئ اعانه ، براه مياندازد. مقامات بروز شنبه گفتند کوفي انان ، سر منشئ ملل متحد و رهبران ديگر انستيتوت هاي مالئ جهان در کنفرانس که به تاريخ ۱۹ نومبر در اسلام آباد برگزار ميگردد ، اشتراک خواهد کرد. پرويز مشرف ، ريس جمهور پاکستان گفت مصارف بازسازئ مناطق تخريب شده ، به چندين ميليارد ميرسد. رانيا ، ملکۀ کشور اردون ، پس از سفرش به مظفر آباد ، شهريکه از اثر اين زلزله شديدا خساره مند گرديده است ، گفت پاسخ دهي جوامع بين الملي به قربانيان اين زلزلۀ مهيب کافي نيست. اين ملکه که مامور ادارۀ صندوق وجهي ملل متحد براي کودکان است ، گفت اگر جهان بطور فوري عمل نکند ، هزاران تن ديگر هلاک خواهند شد. در عين حال ، مقامات پاکستاني و هندي ، در مساعي براي کمک قربانيان زلزلۀ هشتم اکتوبر ، طي يک سلسله صحبت ها ، اجازۀ عبور کشميري ها را از خط کنترول شديدا نظامي ، مورد بحث قرار دادند.

XS
SM
MD
LG