لینک های دسترسی

سوريه تحقيقات خود را در قتل حريري براه انداخت


سوريه تصميم گرفته کميسيون خودش را جهت تحقيق قتل ماۀ فبروري رفيق حريري، صدراعظم سابق لبنان تاسيس کند. آژانس خبرگزاري رسمي سوريه امروز گزارش داد که بشار الاسد، رئيس جمهور فرماني صادر کرده و تشکيل اين کميتۀ عدلي را هدايت داده است. اين کميته از منسوبين ملکي و نظامي سوريه با رابطه به تحقيقات ملل متحد تحت رهبري دتلڤ مهلس، مدعي العموم آلماني سؤال خواهد کرد. بعد ازانکه دتلف مهلس گزارشي را منتشر ساخته و مامورين عاليرتبۀ استخباراتي سوريه را در قتل حريري دخيل دانست، سوريه تحت فشار روزافزون بين المللي قرار دارد تا با تحقيقات او همکاري کند. قرار است شوراي امنيت ملل متحد بروز دوشنبه مسودۀ قطعنامه اي را مورد بحث قرار دهد که تهديد ميکند اگر سوريه در تحقيقات همکاري نکند با تعزيرات مواجه خواهد شد.

XS
SM
MD
LG