لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد ميگويد که کاهش امداد مالي بر پرواز هاي هليکوپتر جهت توزيع  امداد صدمه رسانيده است


ملل متحد ميگويد که مشکل مالي احتمال دارد به توقف پرواز هاي هليکوپتر جهت رسانيدن امداد به آسيب ديدگان زلزله پاکستان در مناطق دوردست منجر گردد ادارات ملل متحد ميگويند که انها صرف يک ربع پولي را که کشور ها تعهد کرده بودند براي کمک بزلزله زدگان تا کنون بدست اورده اند مامورين ميگويند که آنها براي پرواز هاي هليکوپتر ها صرف براي چند هفته محدود ديگر پول دارند مامورين ملل متحد ميگويند که کاهش منابع تمويلي کار امداد به آسيب ديدگان را قبل از رسيدن زمستان شديد هماليا ، بتاخير مياندازد اما مامورين نظامي ايالات متحده امروز سه شنبه تعهد کردند که به ماموريت هاي پرواز طيارات هليکوپتر هاي شان براي کمک به آسيب ديدگان ادامه خواهند داد بروز دوشنبه پرويزمشرف رئيس جمهور پاکستان گفت که وي بزودي از يک کانفرانس امداد دهندگان ميزباني خواهد کرد تا منابع مالي اضافي را براي کمک به آسيب ديدگان زلزله تدارک نمايد . در هشتم ماه اکتوبر بيش از ۵۸ هزار نفر کشته شدند که اکثر شان از کشمير تحت کنترول پاکستان بودند

XS
SM
MD
LG