لینک های دسترسی

ملل متحد ميگويد که کاهش امداد مالي بر پرواز هاي هليکوپتر جهت توزيع  امداد صدمه رسانيده است


ملل متحد ميگويد که مشکل مالي احتمال دارد به توقف پرواز هاي هليکوپتر جهت رسانيدن امداد به آسيب ديدگان زلزله پاکستان در مناطق دوردست منجر گردد ادارات ملل متحد ميگويند که انها صرف يک ربع پولي را که کشور ها تعهد کرده بودند براي کمک بزلزله زدگان تا کنون بدست اورده اند مامورين ميگويند که آنها براي پرواز هاي هليکوپتر ها صرف براي چند هفته محدود ديگر پول دارند مامورين ملل متحد ميگويند که کاهش منابع تمويلي کار امداد به آسيب ديدگان را قبل از رسيدن زمستان شديد هماليا ، بتاخير مياندازد اما مامورين نظامي ايالات متحده امروز سه شنبه تعهد کردند که به ماموريت هاي پرواز طيارات هليکوپتر هاي شان براي کمک به آسيب ديدگان ادامه خواهند داد بروز دوشنبه پرويزمشرف رئيس جمهور پاکستان گفت که وي بزودي از يک کانفرانس امداد دهندگان ميزباني خواهد کرد تا منابع مالي اضافي را براي کمک به آسيب ديدگان زلزله تدارک نمايد . در هشتم ماه اکتوبر بيش از ۵۸ هزار نفر کشته شدند که اکثر شان از کشمير تحت کنترول پاکستان بودند

XS
SM
MD
LG