لینک های دسترسی

حالت آماده باش دردهلي جديد


دهلي جديد پايتخت هند امروز در حاليکه مقامات سعي دارند گروهي را پيدا کنند که عامل بم گذاري هاي iمهلک روز شنبه در پايتخت هند بوده است، قواي امنيتي در حالت آماده باش کامل قراردارد . مقامات سعي دارند صحت ادعاهاي يک گروه تندرو مبارز کشميري رامعلوم کنند که خودرا « محاذ انقلاب اسلامي » مي خواند. اين گروه بروزنامه ها تيلفون کرده و ادعاا نموده که مسئول انفجاراتي است که بروزشنبه دست کم ۵۹ تن را در دهلي جديد هلاک و بيش از ۱۵۰ نفررا زخمي ساخت . بعد از يک جلسه اضطراري کابينه هند بروز يکشنبه ، « شيفراج پاتل » ، وزيرداخله هند گفت تحقيقات در مورد اين حوادث به خوبي پيش ميرود اما درمورد تفصيل مزيد ارائه نکرد . درعين حال تعداد زياد مغازه ها ، باوجود اوامرمقامات که درآستانه جشن انواريعني «ديوالي » هندوها و چند روز قبل از حلول«عيد فطر» مسدود باقي بمانند ، دو باره باز شده اند .

XS
SM
MD
LG