لینک های دسترسی

اعتراف ايالات متحده مبني براينکه  يک  رهبر مظنون القاعده  از يک زندان فرار کرده است


مامورين ايالات متحده که يک رهبر مظنون القاعده در جنوب شرق آسيا ، که تشخيص شده عمر فاروق است ، يکي از چهار نفر توقيف شده اي بود که در ماه جولائي از يک زندان ايالات متحده در افغانسنان فرار کرده اند قواي نظامي ايالات متحده در ماه جولائي فرار اين چهار نفررا از پايگاه نظامي در بگرام درماه جولائي گذارش داد. معهذا مقامات هويت الفاروق را تنها بعد ازآن تشخيص دادند که منحيث يکي از چهار فراري در جريان يک محاکمه نظامي ايالات متحده در هفته جاري از او نام برده شد. پليس اندونيزيا الفاروق را که يک تبعه اي کويتي است در ماه جون ۲۰۰۲ بازداشت کرد و دو ماه بعد اورا به مقامات ايالات متحده سپرد . راپور ها مشعر است افالروق به نقش اش منحيث يک مجري ارشدعمليات القاعده در جنوب شرق آسيا و دست د اشتن اش در توطهه هاي دهپشت افگنانه اعترتف کرده است . در ماه قبل ، استيشن « العربيه » دردوبي يک ويديوتيپي را نشر کرد که چهار مردي را نشان ميداد که درمورد فرارشان لاف و گزاف ميزدند .

XS
SM
MD
LG