لینک های دسترسی

بل کلنتن در مراسم تدفين روزا پارکس خطابه ايراد کرد


بل کلنتن رئيس جمهور سابق امريکا امروز چهارشنبه در جريان مراسم تدفين روزا پارکس شخصيت برجسته و چهرۀ برازندۀ حقوق مدني امريکا، در شهر ديترويت ايالت مشيگن بياناتي ايراد کرد. بل کلنتن گفت فقط يک حرکت توسط خانم پارکس ضربۀ مهلکي را بر تعصب نژادي قانوني وارد کرد و يک جنبش اجتماعي با اهيمت را در تاريخ امريکا تحريک نمود. هلري کلنتن ، جان کري و بارک اوباما، سناتوران امريکايي ، جسي جکسن رهبر حقوق مدني و اريتا فرانکلين آواز خوان معروف و شخصيتهاي برجستۀ سياسي ديگر در اين مراسم اشتراک داشتند. روزا پارکس هفتۀ گذشته در شهر ديترويت بعمر ۹۲ سالگي وفات يافت. تابوت وي نخست به شهر زادگاهش مونتگمري ايالت الاباما برده شد، بعد به واشنگتن براي مراسم ياد وبود آورده شد که در آن هزاران نفر از هواخوهانش اشتراک نمودند. جسد وي همچنان براي اداي احترام در تالار کانگرس گذارده شد که بيش از سي هزار نفر براي اداي آخرين احترامات از مقابل آن عبور نمودند. خانم پارکس در سال ۱۹۵۵ زمانيکه از دادن چوکي اش در يک بس مزدحم شهر مونتگمري براي يک سفيد پوست خودداري کرد، باز داشت شد. اين اقدام وي باعث يک سلسله حوادثي گرديد که به ايجاد جنبش حقوق مدني سياه پوستان و بعدتر به ختم جدايي نژادي در ايالات متحده انجاميد.

XS
SM
MD
LG