لینک های دسترسی

انفجار در خارج يک شرکت برتانوي در تهران


يک آلۀ کوچک منفجره در خارج دفتر خط هوايي برتانيه (برتش اير ويز) و برتش پطروليم در تهران انفجار کرد و خسارات اندک را سبب شد اما تلفاتي را باعث نشد. درمورد اين انفجار کسي ادعاي مسئوليت نکرده است . اين واقعه امروز چهارشنبه در طبقۀ دهم يک عمارت در پايتخت ايران واقع شد. نطاق سفارت برتانيه گفت هنوز واضح نيست که آيا انفجار مشخصاً متوجۀ کمپني هاي برتانوي بوده يانه چراکه بسياري از کمپني هاي خارجي ديگر در آن عمارت دفتر دارند. يک انفجار مشابه در ماه آگست در عين عمارت واقع شده بود که خسارات اندک داشت اما کسي زخمي نشده بود.

XS
SM
MD
LG