لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان رقم مجموعي تلفات زلزلۀ اخير را به بيش از ۷۳ هزار نفر بلند برده است


پاکستان رقم رسمي تلفات زلزلۀ قوي ماه گذشته را به ۷۳ هزار و ۲۷۶ نفر بلند برده است . تورن جنرال فاروق احمد خان مقام ارشد امور خيريۀ پاکستان گفت بيش از ۶۹ هزار نفر در زلزلۀ روز هشتم اکتوبر زخمي شده اند. بروز سه شنبه مامورين حکومتي رقم مجموعي تلفات را بيش از ۵۷ هزار و ۶۰۰ نفر گزارش دادند که بيشتر تلفات در کشمير پاکستان بوده است. فاروق احمد خان دليلي براي افزايش آني تعداد تلفات ارائه نکرد ولي مقامات پاکستاني ميگويند اين رقم شايد باز هم بلند برود. در عين زمان، قواي نظامي امريکا گفت پرواز هاي هليکوپتر هاي انتقال مواد خيريه را به مناطق شمال پاکستان يکروز بعد از آنکه گمان ميرفت يکي از طيارات آن تحت آتشباري قرارگرفت، از سر گرفته است . مامورين امريکايي ميگويند سؤ ظن دارند که يک راکت خفيف بسوي يکي از هليکوپتر هايي که مواد خيريه را انتقال مي داد شليک شد. مامورين پاکستاني گفتند عملۀ هليکوپتر شايد آواز انفجار دينامتي را شنيده باشند که براي پاکسازي گل ولاي ناشي از لغزش زمين در اثر زلزله ، در محل استفاده ميشد.

XS
SM
MD
LG