لینک های دسترسی

بش در آستانۀ ملاقات سران کشورهاي امريکائي با رهبران کشورهاي امريکائي ملاقات کرد


جورج بش، رئيس جمهور از اعضاي توافق تجارت آزاد امريکاي مرکزي ستايش کرده ميگويد ديموکراسي هاي جهان در تاسيس نهادهاي ديموکراتيک به پيشرفت هائي نايل شده اند. رئيس جمهور امروز در جريان يک کنفرانس مطبوعاتي قبل از افتتاح چهارمين کنفرانس کشورهاي امريکائي صحبت ميکرد. رئيس جمهور قبلاً در طول روز با اعضاي توافق تجارت آزاد امريکائي و رهبران کشورهاي حوزۀ انديز که در سراسر سرحدات شان با قاچاق بران مواد مخدر ميجنگند ملاقات نمود. او با نستور کرچنر، رئيس جمهور آرجنتين در مورد احياي اقتصاد آن کشور صحبت کرد ولي بعدتر در تبصره هاي مطبوعاتي با رابطه بمساعي آن کشور جهت ايجاد تسهيلات در بازپرداخت قرضۀ صندوق وجهي بين المللي پيشنهاد کمک به ارجنتين را نکرد. قرار است رئيس جمهور ايالات متحده و هيئت هاي ۳۳ کشور ديگر درين کنفرانس دو روزه طرق تقويۀ مساعي کاريابي، مبارزه با فقر و تقويۀ ديموکراسي را در نيم کرۀ غربي مورد بحث قرار دهد.

XS
SM
MD
LG