لینک های دسترسی

فرانسه با بدترين شورش هاي شبانه در تاريخش مواجه شده است


فرانسه با بدترين شورش هاي شبانه در تاريخش که دو هفته قبل آغاز شده مواجه ميباشدو کشته شدن يک مرد امروز دوشنبه، اولين تلفات ناشي از اين شورش ها ميباشد. مقامات ميگويند يک مرد روز جمعه مورد حمله قرار گرفت و تاهنگام وفاتش در حالت کوما قرار داشت . در شورش هاي اخير در شب يکشنبه بيش از يک هزاروچهار صد موتر به شده کشيده شده وده ها پليس را زخمي شده اند. تقريباً ۴۰۰ نفر در شب هنگام باز داشت گرديده اند. با وجود تقاضاي ژک شيراک ، رئيس جمهور فرانسه که تعهد کرد نظم و امنيت رادر کشور اعاده خواهد کرد وآنهايي را که ذيدخل هستند بجزا خواهد رسانيد، اين شورش ها روبه شدت نهاده است. مقامات ميگويند شورش کنندگان که عمدتاً جوانان سياه پوست و مسلمانان عرب از منطقۀ شمال افريقا هستند بشدت رو به خشونت نهاده اند . .تحليل گران ميگويند شورشيان براي تبارز خشم شان عليه تبعيض نژاديو ميزان بلند بيکاري از شدت عمل کار مي گيرند . فيليپ دوست بلزي ، وزير خارجه فرانسه امروزدوشنبه به کشور هاي اتحاديه اروپائي گفت کشورش خطرناک نبوده ونژاد پرست نمي باشد . خشونت به تاريخ ۲۷ اکتوبر بعد از آن در برون پاريس در گرفت که دو نوجوان از شمال افريقا ، که گفته ميشود از نزد پليس فرارکرده و در يک استيشن برق مخفي شده بودند در اثر برق گرفتگي هلاک شدند.

XS
SM
MD
LG