لینک های دسترسی

اظهار نظر و پيشنهاد  چين در مورد دور  ديگر مذاکرات شش جانبه  روي پروگرام ذروي کورياي شمالي


چين ميگويد دور ديگر مذاکرات شش جانبه روي پروگرام ذروي کورياي شمالي، سه روز دوام خواهد کرد . آژانس خبري رسمي « سيين هواي» چين ميگويد گفت و شنود ها بروز چهار شنبه در عمارت مهمان خانه دولتي « ديايو» در پيکنگ آغاز و تا ختم روز جمعه دوام خواهد کرد . اين پنجمين دور مذاکرات بشمول چين ، دو کوريا ، ايالات متحده ، چين ، روسيه و جاپان روي پروگرام ذروي کورياي شمالي ميباشد. همه جوانب موافقه کرده اند که کورياي شمالي از پروگرام ذروي خود در بدل اخذ معاونت هاي انرژي و ساير مفاد دست بکشد.معهذا اختلاف نظر هاي شديد در بيبن جوانب وجود دارد . بعد از دور قبلي مذاکرات شش شش جانبه که مه سپتمبر به پايان رسيد، پيونگ سيانگ گفت تا هنگاميکه نخست به آن يک کوره ذروي «آب سبک» جهت ايجاد برق داده نشده ، پروگرام توليد اسلحه ذروي خودرااز بين نخواهد برد . مامورين ايالات متحده گفتند آن تقاضاي کورياي شمالي قابل قبول نيست.

XS
SM
MD
LG