لینک های دسترسی

احتجاج  کمونست هاي هند عليه تمرينات نظامي مشترک  قواي هند و ايالات متحده


ده ها هزارفعالين کمونست در ايالت بنگال غربي اجتماعات وراه پيمايي هاي احتجاجيه اي راعليه تمرينات نظامي مشترک قواي هند و ايالات متحده براه انداخته اند . احتجاج کنندگان شعارهاي ضد امريکا داده و تمثال هاي رئيس جمهور بش را در نزديکي پايگاه قواي هوائي هند در «کالي کوندا» به آتش کشيدند. تمرينات نظامي مشترک ۱۳ روزه دو کشور در پايگاه کاليکوندا امروزدوشنبه آغاز يافت. احتجاجات و راه پيمائي هاي احتجاجيه همچنان در کولکاتا ، که بنام کلکته نيز ياد ميشود و در ۱۲۰ کيلومتري شمال غرب پايگاه نظامي کاليکونداواقع است صورت گرفت. قواي دفاعي هند و ايالات متحده در سالهاي اخير چندين مانور و تمرينات نظامي مشترک را انجام داده اند . دو کشور همچنان معاهده اي را در ماه جنوري سال جاري براي استفادۀ مشترک از تکنولوژي پيشرفته، بشمول استفاده صلح آميز از نيروي ذروي را امضا کردند . کمونست ها که قبل از شروع تمرينات نظامي هندو ايالات متحده اجازه براه انداختن احتجاجات را دردهلي جديد گرفته بودند ، متحدين تقنيني کليدي حزب کانگرس اند که رهبري حکومت ملي ائتلافي هندرا بدوش دارد. آنها ميگويند تمرينات نظامي مشترک هند و ايالات متحده امنيت ملي هند را به خطر مي اندازد و هدف اين عمل تهداب گذاري پايگاه هاي امريکائي در هند است .

XS
SM
MD
LG