لینک های دسترسی

باطل کردن آراي دو حوزه در انتخابات در آذربائجان از جانب کمسيون انتخابات


کمسيون انتخابات آذربائيجان نتايج انتخابات دو حوزه را در انتخابات پارلماني روز يکشنبه باطل کرده و در يک حوزه ديگر شمارش مجدد آرا را امر داد دستور اين کمسيون امروز سه شنبه به تعقيب اتهامات جعل کاري وبررسي جدي ناظرين بين المللي صورت گرفت . اما مامورين اين مطلب را تاکيد ميکنند که نتايج آرا کنترول پارلمان را به حزب امام علي يوف رئيس جمهور ميدهد آذر قاسيموف نطاق رئيس جمهور امروز سه شنبه اين انتقادات گروههاي ناظر بين المللي را کم اهميت جلوه داد. اما اداره امنيت و همکاري اروپا گفت که راي دهي باوجود بهبودي ها، بر اساس شرايط بين المللي نبود مامورين امور انتخابات آذربائيجان اقدامات اصلاحات را وعده دادند. اما حسن گليوف يکي از تحليلگران سياسي ابراز شک نموده گفت که اين اقدامات رضائيت مخالفين را فراهم نميسازد ادم ايرلي ، نطاق وزارت خارجه امريکا بروز دوشنبه از حکومت آذربائيجان تقاضا کرد تا در مورد اتهامات جعلکاري تحقيقات فوري را انجام دهد. وي همچنان از جناحها درخواست نمود تا از تشدد جلو گيري نمايند

XS
SM
MD
LG