لینک های دسترسی

کوفي عنان فکر ميکند که سوريه در تحقيقات حريري کمک نمايد


کوفي عنان منشي عمومي ملل متحد ميگويد که وي معتقد است سوريه با ملل متحد در تحقيقات روي قتل رفيق حريري ، صدراعظم سابق لبنان همکار خواهد کرد عنان اين تذکرات را امروز سه شنبه در قاهره بعد از مذاکره با احمد ابو الغيث وزير خارجه مصر انجام داد کوفي عنان گفت که بشارالاسد رئيس جمهور سوريه در جريان صحبت تلفوني اظهار داشت که همکاري کامل خواهد نمود اين صحبت تلفوني بعد از فيصله نامه اي شوراي امنيت ملل متحد صورت گرفت که به دمشق هوشدار داده شد که با اقدامات جزائي روبرو خواهد شد بروز دوشنبه مامورين سوريه گفتند که حکومت روي درخواست رئيس تحقيقات ملل متحد که ازشش مامور سوريه سوالهاي را بارتباط قتل ماه فبروري مطرح ميکند، غور خواهند کرد مامورين هويت اين شش مامور را معرفي نکرده و نفگته اند که اين تحقيقات و پرسش ها در داخل سوريه و يا در خارج انکشور صورت خواهد گرفت جنرال آصف شوکت شوهر خواهر رئيس جمهور سوريه فکر ميشود که در بين کساني قرار داشته باشد که مورد سوال و جواب قرار ميگيرند

XS
SM
MD
LG