لینک های دسترسی

وزارت دفاع امريکا ۹۲۰۰۰عسکر تازه نفس را با عساکر سابق  در عراق تبادله ميکند


اردوي ايالات متحده ميگويد که ۹۲ هزار عسکر را در اوايل سال ۲۰۰۶ بحيث بخشي از تبادله معمول عساکر به عراق خواهد فرستاد دانلد رمسفلد وزير دفاع امريکا بروز دوشنبه هوشدار داد که اين تعداد عساکر بدين معني نيست که عساکر ايالات متحده در عراق که فعلا ۱۶۰ هزار عسکر ميباشند کاهش خواهد يافت وي گفت که فهرست واحد هاي که براي تعبيه عساکر طرح شده است هنوز به مرحله نهايي نرسيده و تعداد انها کاملا مربوط به شرايط اوضاع در عراق است دانلد رمسفلد گفت که اين شرايط شامل نيرومندي شورشها ، و قابليت قواي تربيت شده عراقي توسط ايالات متحده خواهد بود تعداد عساکر امريکائي که در عراق ميمانند در حدود ۱۳۸ هزار خواهد بود اما بخاطر تقويت امنيت در جريان همه پرسي ماه اکتوبر و انتخابات ماه دسامبر به اين تعداد افزوده شده است

XS
SM
MD
LG