لینک های دسترسی

واليان آذربايجان بخاطر تقلب ها در شمارش آراي انتخابات برطرف شدند


الهام علي يوڤ رئيس جمهور آذربايجان دو تن از واليان را بخاطر مداخله درشمارش آراي انتخابات پارلماني روز يکشنبه برطرف کرد. مامورين آذربايجان ميگويند رئيس جمهور نبما ناطق مهدي يوڤ والي سورخاني و آشرف محمدوڤ والي صبرآباد رابخاطر انتقادات بين المللي راي گيري برطرف کرده است . قبلاً بيش از ۱۵ هزار تن از طرفداران جناح مخالف حکومت در قبال راي گيري روز يکشنبه، که ادعا دارند تقلبي بوده ، در باکو اجتماع کرده راي گيري مجدد را در انتخابات پارلماني تقاضا کرده اند. اعتراض کنندگان امروز چهارشنبه در ميدان پيروزي در باکو بيرق هاي نارنجي رنگ را بعنوان ياد وبود از انقلاب نارنجي که حکومت ديموکراتيک انتخابي را در اوکرين بقدرت رسانيد حمل ميکردند. بروز سه شنبه کميسيون انتخابات آذربايجان نتايج در دو حوزه را باطل اعلام کرده و شمارش مجدد آرا را در يک حوزۀ ديگر امر داد. اما مامورين مي گويند نتايج عمومي هنوز هم حزب بر سر اقتدار الهام علي يوف رئيس جمهور را قادر ميسازد پارلمان را کنترول کند. ناظرين مربوط سازمان امنيت وهمکاري اروپا ميگويند اين انتخابات مطابق با معيار هاي بين المللي براي دموکراسي نبود. ايالات متحده از آذربايجان تقاضا کرده تا درمورد تمام گزارشهاي تقلب تحقيقات کند.

XS
SM
MD
LG