لینک های دسترسی

با وجود وضع قيود شبگردي ، شورش ها در فرانسه دوام دارد


مقامات فرانسه ميگويند باوجود قيود شب گردي، شورش ها براي سيزدمين شب پيهم در چندين شهر آن کشور دوام دارد ، اما تعداد حملات کاهش زياد يافته است. مامورين ميگويند جوانان بيدادگر و خشمگين بيش از ۶۰۰ موتر را در سرتاسر کشور باتش کشيدندکه نصف تعداد حريق هايي ايست که شب قبل صورت گرفته بود. پليس ميگويد ۲۰۴ نفر در خشونتهاي اخير باز داشت شده است . اين خشونتها توسط جوانان مسلمان مربوط به کشور هاي شمال افريقا صورت گرفته است . در شهر جنوبي ليون ، مامورين مجبور شدند تا تمام خدمات حمل ونقل زير زميني را بعد از انفجار يک بم در يکي از استيشن ها در ساعات ناوقت شب،کاملاً مسدود نمودند. از جراحات گزارش نشده است . حالت اضطرار در نيمه شب نافذ شدو به شهر هايي چون ليون فرصت داد تا قيود را اعلام نمايند. نيکلس سارکوزي وزير داخلۀ فرانسه در اساملبۀ ملي آن کشور گفت خارجياني که در اين بي نظمي ها اشتراک کرده اند بايد از فرانسه اخراج شوند. وي گفت به مقامات محلي دستور داده شده تا روي اين موضوع اقدام نمايند.

XS
SM
MD
LG