لینک های دسترسی

بلیر با رئيس جمهورچين در لندن ملاقات کرد


هو جين تاو رئيس جمهور چين با توني بلير صدراعظم برتانيه در لندن روي يک تعداد مسايل بشمول حقوق بشر مذاکره مينمايد. بلير گفت مذاکرات وي با رئيس جمهور تاو شامل تجارت، امنيت و گرم شدن کرۀ زمين خواهد بود. نطاق بلير گفت صدراعظم برتانيه همچنان نگراني ها در مورد سوابق حقوق بشر چين را با هو مطرح خواهد کرد که بسياري در غرب بخاطر خراب بودن آن مدت هاي طولانيست انتقاد ميکنند. هو جين تاو در ختم اولين روز سفرش در لندن ،شب سه شنبه در يک ضيافت رسمي با ملکه اليزابت اشتراک کرد .صد ها اعتراض کننده در امتداد راهي که رئيس جمهور چين بسوي قصر بکينگهم حرکت ميکرد، ايستاده بودند. بسياري بيرق تبت و شعار هايي را بلند کرده بودند که آزادي تبت را که چين از سال ۱۹۵۹ بدين سو اشغال کرده، تقاضا ميداشت .

XS
SM
MD
LG