لینک های دسترسی

پاکستان و هندودمين نقطۀ سرحدي کشمير را بروي موادخيريه باز کردند


پاکستان وهند يک نقطۀ ديگر را در امتداد خط کنترول بازکردند که کشمير را بدو حصه تقسيم ميکند تا در زمينۀ مساعي خيريه براي نجات يافتگان زلزلۀ شديد ماه گذشته کمک کند. مقامات هند وپاکستان عبور مواد خيريه را در هردو ميسر روز چهارشنبه اجازه دادند اما نقطۀ عبوري در کمان را هنوز باز نکرده اند که افراد ملکي در انتظار بازديد اقارب شان که سالهاست جدا شده اند ميباشند. بروز دوشنبه پليس پاکستان براي متفرق ساختن کشميري هاي دهاتي که عليۀ معطلي در اجازه دادن افراد ملکي از طريق آن معبر اعتراض ميکردند از گاز اشک آور وفير هاي هوايي استفاده کرد. پاکستنا وهند اولين نقطۀ عبوري را صرف بخاطر انتقال مواد خيريه باز کرده بودند.

XS
SM
MD
LG