لینک های دسترسی

شيرک تعهد کرد تا بشورش ها خاتمه داده و نگراني ها را مطرح کند


ژاک شيرک، رئيس جمهور فرانسه که تعهد نمود علل اساسي خشونت را تحت غور قرار دهد، ميگويد اولويت عمده اش خاتمه بخشيدن بموج دو هفته اي ناآرامي هاي شهرهاست. رهبر فرانسه به آنچه رويۀ مسلکي و خودداري قواي امنيتي در مبارزه عليۀ شورشيان، خواند، اداي احترام نمود. اما ژاک شيرک در يک کنفرانس مطبوعاتي در پاريس گفت حکومت بايد بمشکلات مردم طبقۀ کارگر که نقطۀ مورد توجۀ اکثر شورش هاست، پاسخ بدهد. جوانان مهاجر فرانسه اکثراً از اذيت پوليس، تبعيض نژادي و تبعيض در مشاغل شکايت ميکنند. خشونت ها بتاريخ ۲۷ اکتوبر بعد از مرگ تصادفي دو جوان افريقاي شمالي رخ داد که فکر ميکردند توسط پوليس تعقيب ميشوند. پوليس امروز از واقعات کمتر خشونت در بسياري از مناطق شهري که قيود شب گردي نافذ است، گزارش داد.

XS
SM
MD
LG