لینک های دسترسی

پوليس در فرانسه مقابل شورشيان سنگ انداز گاز اشک آور استعمال کرد.


مقامات در حالي در شهر شرقي ليون فرانسه بمنظور متفرق ساختن جوانان سنگ انداز از گاز اشک آور استفاده کرد که خشونت در شهرهاي آن کشور به هفدهمين روز خود داخل شد.

مقامات گزارش دادند که حد اقل يک نفر در تصادمات ليون که به تعقيب اعلام قيود شب گردي بين ساعات ده شب و شش صبح عليۀ نابالغان ، صورت گرفت ، توقيف شده است. قرار است اين قيود امشب آغاز و تا صبح دوشنبه ادامه يابد.

در عين زمان ، مقامات فرانسه به تعقيب يک شب ديگر ناآرامي ها در مناطق اکثراً مسلمان نشين آن کشور، يک منع مؤقتي را بر اجتماعات عمومي در پاريس نافذ ساختند. اين قيود تا اوائل روز يکشنبه بر همۀ جلساتي تطبيق ميشود که مقامات معتقدند ممکن است ناآرامي را تشويق و يا تحريک کند.

پوليس ميگويد درين خشونت ها اکثراً جوانان افريقاي شمالي که از اذيت پوليس، تبعيض نژادي و تبعيض در مشاغل شکايت ميکنند، دست دارند.

XS
SM
MD
LG