لینک های دسترسی

ايران بر حفظ حق توليد مواد سوخت ذروي اصرار ميورزد.


رئيس ادارۀ نيروي ذروي ايران ميگويد جمهوري اسلامي بايد گذاشته شود مواد سوخت ذروي را در داخل کشور توليد کند.

اين تبصرۀ امروزي غلام رضا آغازاده بخبرنگاران در تهران عملاً يک پيشنهاد مصالحۀ دپلومات ها را رد ميکند که ميگفتند اروپائي ها در نظر داشتند به ايران ارائه کنند. او بعد از ملاقات با ايگور ايڤانوف ، فرستادۀ روسيه در تهران صحبت کرد.

اين پيشنهاد که ايالات متحده سهم داشتن دران را تکذيب کرد ، به تهران اجازه ميداد تا مراحل مقدماتي توليد مواد سوخت را اجرا نمايد ولي غني سازي يورانيم را به روسيه انتقال بدهد.

مامورين روسيه و ايران، هردو از تائيد اين موضوع که آيا ايڤانوف پيشنهاد جديد را به ايران ارائه کرده، امتناع ورزيدند. کشورهاي غربي در مورد اينکه ايران ميخواهد يورانيم را بحد اعلي آن، که براي توليد اسلحه بکار ميرود، غني سازد، نگراني دارند.

ايران آنرا تکذيب کرده ميگويد ميخواهد صرف برق توليد نمايد.

XS
SM
MD
LG