لینک های دسترسی

اتخاذ تدابير شديد امنيتي در شمال هند بخاطرانتخابات


بيش از ۷۰ هزار مامور امنيتي درسراس ايالت شرقي « بيهار » هند تعبيه شده اند تا در امر محافظت از راي دهندگان بمقابل شورشيان مائويست ، که بااجراي انتخابات در آن ايالت مخالف اند ، کمک کنند . امروز يکشنبنه در« بيهار» رايدهندگان به مراکزرايدهي مي روند تا در سومين دور انتخابات چهار مرحله ئيي آن ايالت براي انتخاب اعضاي شوراي ايالتي بيهار راي بدهند . پليس ابراز اميد مي کند که تدابير شديد امنيتي در بيهار ، نه تنها مانع از ماهيوست ها براي اخلال انتخابات گردد بلکه ازاجراي عمل مورد علاقه احزاب سياسي محالف جلوگيري کند ، که هربار سعي مي کنند بر مراکزراي گيري چيره شده و صندوق هاي آرا را با پر از اوراق مورد علاقه خود سازند. يک مامور امنيتي ميگويد بيهار سرحد نفوذ پذير اش را با نيپال مسدود کرده تا از اجراي خشونت وشدت عمل ذريعه شورشيان مائويست ، که در اکثر نواحي يازده گانه انتختاباتي بيهار نفوذ دارند جلوگيري گردد. وزارت د اخله هندهشدارداده است که گروه هاي شورشي ماهويست در هند بهچريک هاي ماهوئيست نيپال کمک مي کنند .

XS
SM
MD
LG