لینک های دسترسی

حزب سوشال ديموکرات «  انگيلا ميرکن» صدراعظم  تعين شده  جرمني موافقه  با  حزب سوشال ديموکرات را براي تشکيل يک حکومت اهتلافي  راست وچپ گرا با اکثريت قوي قبولدار شده است


کرسچن ديکموکرات ها در هفته قبل موافقه کردند يک حکومت اهتلافي را با حزب سوشل ديموکرات هاي گير هارد شرودر صدراعظم سابق جرمني ، که عهده اش را بدنبال انتخابات غير موفق براي حزب اش ترک ميگويد ، تشکيل بدهند . اين توفق بعد از هفته ها بحث ومذاکره بدست آمد . هيچ کدام از دو حزب برجسته آلمان اکثريت لازم در انتخابات پارلماني را براي تشکيل يک حکومت خودشان بدست آورده نتوانستند . انتظار مي رود حزب سوشل ديکوکرات ها امروز دوشنبه بر اين توافق راي بدهند . . اگرآنها نيز اين موافقه را قبولدار گردند پارلمان جرمني بر آن در در هفته آينده راي گيري خواهد کرد .

XS
SM
MD
LG