لینک های دسترسی

عساکر  ايالات متحده  و عراق حملات هوائي را  در دره  درياي فرات انجام داده  ۳۷ تن از بغاوت گران را کشته اند


قواي نظامي ايالات متحده ميگويد ضربات هوائي قواي اهتلاف جز از عمليات پرده آهنين بود که براي ريشه کن ساختن جريان شورشيان و اسلحه ازماوراي سرحد در قبل از انتخابات پارلماني ماه آينده بعمل آمد و در مرکز بغداد ، مقامات ميگويند دو تن از محافظين امنيتي افريقاي جنوبي در يک انفجار بم موتري در نزديکي حوزه سبز تحکيم يافته کشته شدند که درآن مراکز حکومتي عراق ، قواي ايالات متحده و بسياري از هيات هاي نمايندگي خارجي قراردارند . سه تن ديگردر اين واقفعه زخمي شده اند . و در شهر غربي « راملا» پليس ميگويد يک بم تعبيه شده درکنار جاده کمي بعد از آن منمفجرشد که يکدسته از عراده هاي عسکري ايالات متحده از محل عبور مي کرد . در اين انفجار ۵ تن هلاک و دست کم ۲۰ تن زخمي سده اند .

XS
SM
MD
LG