لینک های دسترسی

احتمال  خروج عساکر بريتانوي ازعراق  تا اواخرسال بعد


جان رييد ، وزيردفاع بريتاينا ميگويد خروج عساکربريتانيا از عراق ممکن است تا ۱۲ ماه ديگر واقع گردد. رييد امروزدوشنبه در راديوي برياتانيا اظهار کرد که انتقال عمليات نظامي در فرصتي دست خواهد داد که عراق قواي امنيتي را به سطحي ارتقا دهد که قادر شوند وظايف ضد دهشت افگني را خود بدوش گيرد . وزيردفاع بريتانيا ميگويد اين عمليه طي مراحلي صورت خواهد گرفت و مربوط به اوضاع در صحنه عراق خواهد بود . تبصره هاي رييد يک روز بعد از آن بعمل آمد که جلال طلباني رئيس جمهور عراق گفت عساکر عراقي قادر خواهند شد جاي عساکرخارجي را تا ختم سال آينده بگيرند . بريتانيا حدود ۸ هزار عساکر تعبيه شده در داخل و در اطراف شهر جنوبي بصره عراق دارد .

XS
SM
MD
LG