لینک های دسترسی

کانفرانس اسلامي : مسلمانان بايد دهشت  افگني را تقبيح کنند


رهبران جهان که در کانفرانس جهاني اسلام ، اشتراک کرده اند از ملاها و علماي مسلمان تقاضا ميکنند که براي تقبيح دهشت افگني و طراحان ان ، فعاليت هاي بيشتري را انجام دهند در يک گردهم آئي در شهر ويانا رهبران مذهبي و سياسي کشور هاي طرقي را مورد آزمايش قرار ميدهند که روابط بين غرب و مسلمانان را بهبود بخشند جلال طلباني رئيس جمهور عراق در اين اجتماع گفت که اگر دهشت افگني تقبيح نشود احتمالا به افراطيون مسلمان اجازه توسعه را خواهد داد . وي گفت که رهبران مسلمان بايد گروههاي راکه سعي ميکنند پيروان خود را صرف براي تخريب فريب ميدهند افشا نمايند حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان هوشدار داد که شکست دهشت افگني برهبري طالبان در کشورش عواقب وسيع تري داشته و پيش بيني ميشود که حملات بيشتري رخ خواهد داد . اما وي سوگند ياد کرد که دهشت افگنان اور ارا از راه ديموکراسي سازي کشورش متوقف نميسازد بلکه موسسات ديموکراتيکرا در انکشور تقويت ميکند

XS
SM
MD
LG