لینک های دسترسی

کانداليزا رائيس اسرائيل  و فلسطنيان را در رسيدن به يک توافق در مورد سرحدات نزديک ميسازد


کانداليزا رائيس وزير خارجه ايالات متحده توافق بين اسرائيل و فلسطينيان را در مورد ايجاد سهولت دسترسي به معبر سرحدي باريکه غزه بدست آورده است کانداليزا رئيس قبل از عزيمت بسوي آسيا ، در يک کانفرانس مطبوعاتي امروز در بيت المقدس گفت درين معامله «يک گام عمده به پيش » براي اسرائيل و فلسطينيان برداشته شده است اين ديپلومات عالي رتبه ايالات متحده توقف خود را در منطقه تمديد نموده و مذاکرات عليحده ايرا با مامورين اسرائيلي و فلسطينيان براي رسيدن به يک توافق انجام داد تحت اين توافق ، سرحد بين غزه و مصر در رفَع بتاريخ ۲۵ نوامبر مجددا باز خواهد شد .خدمات موتر هاي بس ساحل غربي را با غزه بتاريخ پانزدهم ماه دسامبر مرتبط خواهد ساخت و لاري هاي باربري ماه آينده بکار آغاز خواهد کرد اين توافق همچنان به فلسطينيان فرصت اعمار يک بندر را در غزه ميدهد مذاکرات براي باز کردن ميدان هوائي بين المللي غزه نيز ادامه دارد اسرائيل کنترول سرحدات و قلمرو فضاي غزه را بعد از انکه عساکرش را از ان قلمرودر اوايل امسال بيرون کشيد ، حفظ کرده است دسترسي به غزه بحيث يک نيروي عمده اقتصاد متلاشي شده اين باريکه بشمار ميرود

XS
SM
MD
LG