لینک های دسترسی

سه نفر در بم گزاري انتحاري در جنوب افغانستان کشته شدند


مقامات در افغانستان ميگويند يک بم گزار انتحاري امروز موتر مملو از مواد منفجرۀ خود را بر يک کاروان قواي ايالات متحده و افغانستان در قندهار اصابت داد. مامورين محلي ميگويند درين واقعه حد اقل سه نفر کشته و چهار تن ديگر مجروح شدند. يک سخنگوي قواي نظامي ايالات متحده ميگويد از تلفات قواي ايالات متحده تا بحال گزارش داده نشده است. قواي افغاني و امريکائي محل انفجار را در مرکز شهر قندهار، سنگر مستحکم رژيم طالبان برانداخته شده، محاصره کرده اند. شورشيان طالب و متحدين شان اخيراً حملات را اکثراً در مناطق شرقي و جنوبي افغانستان، تشديد کرده اند. درين هفته در واقعات جداگانه در افغانستان يک عسکر امريکائي و يک عضو آلماني قواي آيسف تحت رهبري ناتو، کشته شدند.

XS
SM
MD
LG