لینک های دسترسی

بش و نو ميگويند کورياي شمالي داراي اسلحۀ ذروي تحمل نميشود


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده و نو مو هيون، رئيس جمهور کورياي جنوبي ميگويند کورياي شمالي مجهز با اسلحۀ ذروي تحمل نميشود ولي موافقه کرده اند که اين موضوع از طرق دپلوماتيک حل و فصل شود. دو رهبر بعد از ملاقات در گيونگ ژو، پايتخت قديمي کورياي جنوبي يک بيانيۀ مشترک صادر کردند. جورج بش، در کنفرانس مطبوعاتي مشترک شان رد واشنگتن را از يک تقاضاي کورياي شمالي براي يک کورۀ آب سبک قبل از خلع سلاح، تکرار کرد. او گفت وقت مناسب براي بحث روي اين موضوع بعد از صرف نظر تصديق شدۀ پيونگ يانگ از پروگرام اسلحۀ ذرويست. دو رهبر گفتند بمنظور کاهش تشنج نظامي بايد متارکۀ ختم جنگ ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ را با يک معاهدۀ رسمي صلح تعويض نمود. بروز جمعه، دو رئيس جمهور در کنفرانس سالانۀ سران کشورهاي عضو همکاري اقتصادي آسيا و حوزۀ بحر الکاهل در بندر جنوبي بوسان، اشتراک خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG