لینک های دسترسی

مشرف با بش در مورد کمک بمصيبت رسيدگان زلزله صحبت کرد


پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان به جورج، رئيس جمهور ايالات متحده تلفون نمود تا کمک بمصيبت رسيدگان زلزلۀ تباه کن ماۀ گذشته و کنفرانس روز شنبۀ کمک دهندگان در اسلام آباد را مورد بحث قرار دهد. جورج بش به پرويز مشرف از ادامۀ کمک ايالات متحده اطمينان داد. در عين زمان، کوفي انان، منشي عمومي ملل متحد خواستار کمک بيشتر بين المللي براي صدها هزار مصيبت رسيدۀ زلزلۀ تباه کن ماۀ گذشته در کشمير پاکستان شد. کوفي انان که جهت اشتراک در کنفرانس به اسلام آباد وارد شده، و بروز جمعه از مناطق زلزله زده ديدن خواهد کرد، اظهار اميدواري نمود که حکومات و سازمان هاي خصوصي سخاوتمند باشند. پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان گفت مطمئن است که کنفرانس کمک دهندگان در قسمت جلب بيشتر وجوه کمک ميکند ولي او عليۀ توقعات بيجا هشدار داد. در يک انکشاف ديگر هند تقسيم اوقات باز نمودن پنج گذرگاۀ سرحدي را جهت ديدار مردم دو طرف سرحد در کشمير، اعلام کرد. يک نطاق وزارت خارجۀ هند گفت چهار گذرگاه دو روز در ماۀ نومبر و دو روز در ماۀ دسمبر باز خواهد بود و يک گذرگاه براي چهار روز باز خواهد بود. زلزلۀ تاريخ هشت اکتوبر بيش از ۷۳ هزار نفر را در پاکستان و ۱۳۰۰ نفر را در هند کشته است.

XS
SM
MD
LG