لینک های دسترسی

وزير قزاقستان ميگويد گروه هاي تندرو در صدد ايجاد ناآرامي قبل از انتخابات هستند


وزير داخلۀ قزاقستان ميگويد گروه هاي تندرو در نظر دارند قبل از انتخابات رياست جمهوري مجوزۀ ماۀ آينده ناآرامي بزرگي را براه اندازند. بااور ژان محمدجانوف امروز در آستانه، پايتخت قزاقستان بخبرنگاران گفت مقامات محلي در مورد پلان گروه هاي تندرو اطلاع دارند. او تفصيلي ارائه نکرد. اين خبر يک هفته بعد ازان منتشر شد که جسد تير خوردۀ يک منتقد عمدۀ نورسلطان نظربايوف، رئيس جمهور در شهر المتي کشف گرديد. زمان بيک نورقادلوف، زماني يک متحد عمدۀ رئيس جمهور قزاقستان بود ولي سال گذشته او رئيس جمهور را به فساد اداري متهم کرده از عهدۀ وزارت وقايع عاجل استعفي کرد. مامورين جبهۀ مخالف نظربايوف مرگ روز شنبۀ گذشتۀ نورقادلوف را حمله با انگيزۀ سياسي در آستانۀ انتخابات مجوزۀ ۴ دسمبر خواندند. نظربايوف، رئيس جمهور خود را براي يک دورۀ ديگر هفت ساله کانديد کرده و انتظار ميرود برنده گردد.

XS
SM
MD
LG