لینک های دسترسی

کورياي شمالي پاليسي جديد را با رابطه به انفلونزاي پرندگان اعلام کرد


کورياي شمالي ميگويد مساعي را جهت جلوگيري از شيوع مرض انفلونزاي پرندگان، با تسويد مجدد استراتژي ملي براي مبارزه با اين مرض مهلک، تسريع ميبخشد. آژانس رسمي خبرگزاري کورياي شمالي امروز گفت آن کشور اخيراً مقررات جديد، پلان اقدام عاجل و يک استراتژي وقايوي را عليۀ شيوع انفلونزاي پرندگان تسويد نمود. در عين زمان، ويتنام امروز از شيوع مرض انفلونزاي پرندگان در سه ولايت ديگر شمالي گزارش داد. چين امروز از شيوع مرض انفلونزاي پرندگان در دو محل گزارش داد. بعضي گزارش هاي وسايل نشراتي حاکيست که اين ويروس مهلک در ولايت شمالي شانشي و ولايت شمال غربي شين جيانگ کشف شده است. سازمان صحي جهان ديروز هشدار داد که احتمال دارد يک تعداد بيشتر مردم در چين باين مرض مصاب گردند. آن هشدار به تعقيب تائيد روز چهارشنبه اولين واقعات سرايت ويروس مهلک بالقوۀ H5N1 به انسان ها، توسط چين، منتشر شد.

XS
SM
MD
LG