لینک های دسترسی

ادارۀ ذروي ملل متحد: همکاري کامل ايران لازميست و بايد زودتر صورت ميگرفت


ادارۀ مراقبت ذروي ملل متحد ميگويد همکاري ايران بهبود يافته ولي بارابطه به ارزيابي نوعيت فعاليت هاي ذروي ايران شفافيت کامل در بعضي نقاط لازمي است و بايد زودتر صورت ميگرفت. يک گزارش محمد البرادعي، رئيس ادارۀ بين المللي انرژي ذروي حاکيست که ايران بايد براي مفتشين آن اداره که کوشش ميکنند معلوم نمايند آيا پروگرام ذروي ايران مسالمت آميز است يانه، اطلاعات بيشتر فراهم کند. محمد البرادعي همچنان ميگويد ايران هدايات مفصل ساختمان هستۀ فلز يورانيم غني شدۀ اسلحۀ ذروي را به آن ادارۀ ملل متحد تسليم کرده است. گزارش البرادعي حاکيست که ايران اصرار ميورزد خواستار اين طرح نشده بود ولي شبکۀ بازار سياۀ ذروي پاکستان تحت رهبري عبدالقدير خان ساينتست آنرا به ايران داده بود. ايران قبلاً گفته بود به تصفيۀ يک محمولۀ جديد يورانيم در دستگاۀ ذروي اصفهان آغاز کرده است.

XS
SM
MD
LG