لینک های دسترسی

کمک دهندگان براي پاکستان تقريباً ۶ مليارد دالر تعهد کردند.


در پاکستان کمک دهندگان بين المللي تقريباً ۶ مليارد دالر را براي کمک در راۀ بازسازي مناطقي تعهد کردند که در زلزلۀ ماۀ گذشته تخريب گرديد.

در زلزلۀ هشتم اکتوبر بيش از ۷۰ هزار نفر هلاک وسه مليون نفر بيخانمان گرديدند که اکثر آن در کشمير تحت کنترول پاکستان بود. کوفي انان ، منشي عمومي ملل متحد در محضر نمايندگان بيش از ۷۰ کشور و ادارات بين المللي در کنفرانس اسلام آباد گفت که بسياري از مصيبت ديدگان هلاک خواهند شد مگر اينکه کمک قبل از فرا رسيدن زمستان به آنها برسد.

بانک جهاني و بانک انکشاف آسيائي هر کدام يک يک مليارد دالر تعهد سپردند. ايالات متحده و بانک آسيائي هر کدام نيم مليارد دالر تعهد کردند. پرويز مشرف ، رئيس جمهور پاکستان از هند رقيب آن کشور بخاطر کمک و پشتيباني ستايش کرده گفت دو کشور بايد جهت حل و فصل منازعۀ کشمير همکاري کنند.

در منطقۀ تقسيم شدۀ کشمير قواي پاکستاني و هندي امروز خط کنترول مورد منازعه را باز کرده بفاميل هايي که براي ۵۸ سال جدا شده اند اجازه داد همديگر را ببينند.

XS
SM
MD
LG