لینک های دسترسی

بنگلاديش ۹ تندرو اسلامي را توقيف کرد.


پوليس در بنگلايش ميگويد طي يک سلسله حملات ، نه تندرو مظنون اسلاميست را توقيف نموده و مواد سازندۀ بم را ضبط کرده است. مقامات ميگويند اين توقيف ها بروز شنبه در محلۀ تهاکور گاون واقع در ۳۰۰ کيلومتري شمال داکه ، پايتخت آن کشور آغاز گرديد.

هويت يکي از توقيف شدگان منحيث داماد شيخ عبدالرحمن ، رهبر گروۀ اسلامي غير قانوني جماعت المجاهدين تثبيت گرديده است. تندروان انفاذ شريعت را در بنگلاديش تقاضا کرده اند که اکثريت نفوس آن مسلمان ولي سيستم حکومت آن ديموکراتيک است.

جماعت المجاهدين مسؤل موجي از بم گزاري ها خوانده شده که سه ماه قبل در سراسر بنگلاديش آغاز شد. اين گروه همچنان بحملات تازه تر، بشمول يک انفجار هفتۀ گذشته ارتباط داده شده که طي آن دو قاضي بقتل رسيدند.

بنگلاديش بخاطر يک اجتماع عمدۀ حزب عوامي ليگ مخالف حکومت بحالت آماده باش قرار دارد و براي خشونت هاي بيشتر آمادگي ميگيرد.

XS
SM
MD
LG