لینک های دسترسی

ريس جمهور عراق: خواهش ملاقات با شورشيان و اعضائي حزب بعث


جلال طلباني ، ريس جمهور عراق ميگويد حاضر است با شورشيان عراقي و اعضائي حزب غير قانونئ بعث صدام حسين ، مذاکره نمايد.

او در حاليکه در کنفرانس آشتئ ملي در قاهره صحبت ميکرد گفت او ، منحيث يک ريس جمهور ، با هر تبعۀ عراقي ، حتي ، به قول او «با جنايت کاران» نيز ملاقات خواهد کرد. ولي او گفت شورشيان بايد سلاح خود را به زمين گذاشته و در عمليۀ سياسي کشور شامل گردند. طلباني علاوه کرد تا به حال با آنانيکه ، به کلمات وي ، شورش خود را «مقاومت» ميخوانند ، تماسي وجود نداشته است.

در عين حال ، مقامات امريکائي ميگويند ، بروز يکشنبه ، در جريان يک زد و خورد مسلحانه در نزديک بغداد ، يک عسکر امريکائي کشته شده و در اثر انفجار يک بم کنار جاده در شهر بصره ، يک عسکر برتانوي هلاک شده است.

و مقامات امريکائي همچنان گزارش ميدهند که شورشيان در شام شنبه ، با يک حملۀ چريکي بر محافظين امريکائي و عراقي در شهر حديثه ، يک عسکر بحريه و ۱۵ نفر ملکي را به قتل رسانيده اند.

XS
SM
MD
LG